Over ons

Er zijn grote en complexe maatschappelijke vraagstukken die om oplossingen vragen, zoals de klimaatcrisis, energietransitie, mobiliteitsproblemen, krimp en grote-stadsproblematiek. Mensen, groepen en organisaties hebben vaak een verschillende kijk op deze vraagstukken. Ook kunnen zij conflicterende belangen en wensen hebben. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zet zich in voor samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving.

Als onafhankelijk platform brengt het OFL burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om mee te denken over en te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving. Deelnemers van het OFL kunnen invloed uitoefenen door de rijksoverheid te adviseren, samen te werken met de rijksoverheid en/of een signaal af te geven. In het werkprogramma kunt u lezen met welke thema's het OFL samen met de rijksoverheid en andere partijen in de samenleving jaarlijks aan de slag gaat.

Adviseren

Ministeries vragen het OFL regelmatig om de samenleving een vraag voor te leggen over wet- en regelgeving die gaat over of impact heeft op de fysieke leefomgeving. Deelnemers van het OFL kunnen de rijksoverheid adviseren over deze vraagstukken en hun kennis en ideeën inbrengen. U vindt hier een overzicht van actuele vraagstukken.

Samenwerken

Het OFL biedt een platform voor samenwerking tussen de rijksoverheid en groepen burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Zij werken onder begeleiding van het OFL bijvoorbeeld aan een nationale agenda of een innovatie- of transitieprogramma. U vindt hier een overzicht van actuele samenwerkingsverbanden.

Signaleren

Binnen het OFL komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de fysieke leefomgeving aan bod. Als vijf deelnemende partijen aangeven een onderwerp te willen bespreken, krijgt dit mogelijk een plek binnen het OFL. Bijvoorbeeld in de vorm van een werkcafé. U leest hier meer over de mogelijkheid een onderwerp in te brengen.

Onafhankelijke voorzitters

Het OFL beschikt over onafhankelijke, deskundige voorzitters: Pieter Jan Biesheuvel, Wobine Buijs-Glaudemans, Job Cohen, Marleen Stikker en Jacques Wallage. Zij hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. De voorzitters brengen daarnaast veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen mee. Dit helpt om een stap verder te komen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Secretarissen OFL

De onafhankelijke secretarissen van het OFL zijn op de hoogte van de inhoud van het rijksbeleid rond de inrichting van de fysieke leefomgeving én weten wat leeft in de samenleving. De secretarissen verzorgen, samen met de voorzitter, de volledige inhoudelijke voorbereiding. Zij kiezen bijvoorbeeld het juiste moment in het beleidsproces voor het OFL en zorgen voor geschikte werkvormen om verder te komen dan het uitwisselen van standpunten. Verder bereiden zij de voorzitter voor op het overleg en zijn ze aanspreekpunt voor de deelnemers.

Deelnemen aan het OFL

Lijkt het u interessant mee te denken en werken aan toekomstig overheidsbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving? U leest hier meer over het deelnemen aan het OFL.

Het OFL is vastgelegd in de Wet overleg infrastructuur en milieu (opent in nieuw venster).

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings