Spelregels

Voor een goed gesprek is het van belang dat de deelnemers vrij kunnen spreken. Een goed overleg vraagt van de deelnemers dat zij hun twijfels durven uitspreken, afwijkende perspectieven naar voren kunnen brengen, (denk)fouten erkennen, en het onzegbare bespreekbaar maken. Dat betekent soms ook dat de deelnemers gevoelige en vertrouwelijke informatie met elkaar delen.

Het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft daarom de volgende spelregels opgesteld:

  • Deel vertrouwelijke informatie niet buiten het OIM
  • Ga respectvol met andere deelnemers om
  • Onderbouw uw mening met argumenten

Sommige pagina’s van de website van het OIM zijn om bovenstaande redenen alleen toegankelijk voor deelnemers van het OIM.  Op deze pagina's staan bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten. Als pagina's alleen beschikbaar zijn voor deelnemers van het OIM, dan staat dat aangegeven op de website.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings