Verlenging Noordzeeoverleg tot 2031 en voorzitter Sybilla Dekker herbenoemd

01-07-2024
51 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de looptijd van het Noordzeeoverleg te verlengen tot 1 januari 2031.

Dit betekent een verlenging van zes jaar. Dit sluit aan op de termijn van het Noordzeeakkoord dat geldend is tot en met 2030. Daarnaast is Sybilla Dekker herbenoemd als voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, met als specifieke taak het voorzitterschap van het NZO. Deze herbenoeming is voor de maximale termijn van vier jaar.

Brede steun voor verlenging onder deelnemers en binnen het Rijk

De Staatscourant  meldt dat voor de verlenging van het NZO is gekozen naar aanleiding van de evaluatie van het Noordzeeakkoord en het ‘Transitiefonds’, uitgevoerd in 2023 door Lysias Advies. In deze evaluatie komt naar voren dat de deelnemers het NZO van meerwaarde vinden en wensen het overleg, dat gericht is op consensus, voort te zetten. Ook binnen het Rijk is brede steun voor het verlengen van het NZO, dat essentieel wordt gevonden voor een goed stakeholdersproces en voor de voorbereidingen van politieke besluiten in de uitvoering van het Noordzeeakkoord.

Dit besluit is genomen in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Klimaat en Energie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen