Nieuw domein Bedrijventerreinen onderdeel van Agenda Natuurinclusief

26-09-2023
507 keer bekeken

Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) van 14 september vond plaats bij View Almere, gelegen aan het Weerwater.

Tijdens deze formele bijeenkomst van het NiNO stelde Anne Jan Zwart van het nieuwe tiende domein Bedrijventerreinen zich voor. Het NiNO stelde het belang van de toevoeging van dit domein aan de agenda vast tijdens de Natuurinclusief Top op 21 juni dit jaar.

Samen met domeintrekkers Freya Macke en Tabea Muller geeft Zwart invulling aan een ambitie voor natuurinclusieve bedrijventerreinen in Nederland. In de onderstaande video maakt Zwart duidelijk hoe hij natuurinclusiviteit vormgeeft op een bedrijventerrein. Net als bij de andere domeinen wordt die ambitie vastgelegd en geconcretiseerd in Agenda Natuurinclusief.

In het NiNO komen koplopers op het gebied van natuurinclusiviteit vanuit tien domeinen (landbouw, water, bouw, financiële sector, onderwijs, gezondheid, vrijetijdseconomie, infrastructuur, energie en bedrijventerreinen) en van het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en jeugd samen. Dit doen zij om op persoonlijke titel de natuurinclusieve beweging verder te helpen. Het resultaat: de Agenda Natuurinclusief 2.0 en een bijbehorende investeringsagenda.

 

Hard op weg met Agenda Natuurinclusief

Verder besprak het NiNO de concept-Agenda Natuurinclusief 2.0 die recent werd opgeleverd door het Programmabureau Natuurinclusief (PBN). Sinds maart dit jaar werkt het PBN aan de samenstelling van de Agenda Natuurinclusief 2.0. Met de concept-Agenda is door het programmabureau en de NiNO-leden in korte tijd een mooi resultaat op tafel gelegd met als doel: een natuurinclusieve samenleving.

Onno Dwars, domeinleider Bouw, zei hierover tijdens het overleg: “We zijn feitelijk maar een half jaar met elkaar onderweg. Dus ik wil een compliment geven over hoe hard we zijn gegaan. Volgend jaar hebben we twee keer zoveel tijd om nóg meer stappen te maken.”

Sondering en appreciatie

Het NiNO stelt op 2 november de Agenda Natuurinclusief 2.0 vast na een sondering bij de achterban van de NiNO-leden. Daarbij krijgen zij de kans de Agenda nog beter te maken met ideeën en suggesties. Daarna volgt de appreciatie, waarbij de Agenda Natuurinclusief 2.0 moet gaan landen in de maatschappij. Het doel is dat zoveel mogelijk partijen hun denkbeeldige handtekening onder de Agenda 2.0 zetten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen