Save the date – Natuurinclusief Top 21 juni

10-05-2023
826 keer bekeken

Lees hier meer over de Natuurinclusief Top op 21 juni 2023.

De oproep vanuit de samenleving, de provincies en natuurorganisaties klonk twee jaar geleden heel duidelijk: in 2050 moet Nederland een natuurinclusieve samenleving zijn.

Foto: Jean paul Oudhoff

Eerste stappen gezet

Met de Future Search en Agenda 1.0 zijn vorig jaar de eerste stappen gezet naar het versnellen van die natuurinclusieve samenleving. Dat kreeg recent een vervolg met de aanstelling van domeinleiders en -trekkers voor negen domeinen en André van der Zande als landelijke, onafhankelijke ambassadeur Natuurinclusief.

Op deze domeinen (Bouw, Water, Landbouw, Infrastructuur, Vrijetijdseconomie, Financiën, Gezondheid, Energie, Onderwijs en Bewustwording) wordt sindsdien hard gewerkt aan de totstandkoming van een Agenda 2.0. Tegelijkertijd is er een programmabureau opgericht en onder de vlag van het OFL een Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), waar André van der Zande tevens onafhankelijk voorzitter van is, om het proces naar een krachtige Agenda Natuurinclusief 2.0 te versterken.

Eerste Natuurinclusief Top!

Alle bewegingen brengen we nu graag samen in de eerste Natuurinclusief Top op woensdag 21 juni 2023, vanaf 13.00 uur.

Op dit evenement zal Minister van der Wal in gesprek gaan met de deelnemers en de tussentijdse resultaten ontvangen die de beweging tot dat moment heeft voortgebracht.

We nodigen u van harte uit hierbij te zijn en uw kennis te delen en verrijken door het bijwonen van thematische presentaties en interactieve workshops. Zo zetten we met elkaar de natuurinclusieve transitie kracht bij.

Locatie

De Natuurinclusief Top vindt plaats bij De Boerinn in Kamerik, een locatie nabij Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen