Samenwerken aan de Agenda Natuurinclusief

21-07-2022
480 keer bekeken

Het OFL begeleidde op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het cocreatieve proces achter de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief.

Daarbij zette het OFL een Future Search in. Deze methode vraagt veel van stakeholders, maar heeft hen geholpen de integrale actielijnen voor de agenda uit te werken.

De Agenda Natuurinclusief is op initiatief van een samenwerkingsverband van het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer opgesteld. De Agenda is op 17 juni 2022, gepresenteerd op de Natuurtop 2022, en bestaat uit twee documenten: de eerste Agenda Natuurinclusief en het achtergronddocument. Het OFL heeft in het rapport ‘Samenwerken aan de Agenda Natuurinclusief’ op het samenwerkingstraject en de methodiek Future Search gereflecteerd en aanbevelingen gedaan. Het is bedoeld om vast te leggen op welke manier dit traject is ontworpen en uitgevoerd en welke lessen daar uit te trekken zijn. Zodat anderen die bezig zijn met cocreatie daar ook gebruik van kunnen maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen