Overeenstemming kabinet en stakeholders over Akkoord voor de Noordzee

19-06-2020

Vandaag heeft minister van Nieuwenhuizen het Akkoord voor de Noordzee aan de Kamer aangeboden.

In navolging op het Onderhandelaarsakkoord dat OFL-voorzitter Jacques Wallage op 10 februari presenteerde, is vandaag het Akkoord voor de Noordzee definitief.

- Ga naar het Akkoord voor de Noordzee

- Lees de begeleidende brief van de minister aan de Kamer

In aanvulling op het Noordzeeakkoord wordt gewerkt aan het advies Governance onder begeleiding van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Met het Akkoord en het voor de zomer vast te stellen OFL-Governance advies krijgt het Noordzeeoverleg na de zomer opnieuw vorm.

- Meer informatie over het Noordzeeoverleg

Afbeeldingen

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen