Benoemde leden

Het OFL kent wettelijk benoemde leden, die in de Wet overleg infrastructuur en milieu door de minister zijn benoemd als lid van het overlegorgaan. Het gaat om circa 50 organisaties, veelal belangenbehartigers en koepelorganisaties en grote bedrijven op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en water.

Deze organisaties hebben het recht om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het OFL. Omdat het OFL haar programmering zowel door samenleving als rijksoverheid laat bepalen, organiseert het OFL jaarlijks een bijeenkomst voor benoemde leden om te horen wat er leeft.

Organisaties

Hieronder vindt u een lijst met de organisaties die benoemd lid zijn. Bekijk de contactpersonen benoemde leden voor de contactpersonen- en gegevens.

Air Cargo Netherlands

ANWB

BOVAG

Cascade

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

CNV Bedrijvenbond

Consumentenbond

Evofenedex

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Fietsersbond

FNV Bondgenoten

HISWA Vereniging

KLM Royal Dutch Airlines

KNMI

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Kamer van Koophandel (KVK)

LTO-Nederland

Milieudefensie

Natuur & Milieu

Natuurmonumenten

Nederlandse Olie en Gas Exploratic en Produktie Associatie (NOGEPA)

Nederlandse Spoorwegen (NS)

Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL)

Nederlandse Vissersbond

RAI Vereniging

Reizigersvereniging Rover

Schiphol Group

Stichting De Noordzee

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

VEMW

Verbond van Verzekeraars

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

Vereniging van Waterbouwers

Vereniging VNO-NCW MKB-Nederland

VERN-NL

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen