Adviseren

Wilt u de rijksoverheid adviseren over complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving? Uw kennis en ideeën inbrengen over één van de onderwerpen die op dit moment spelen? De rijksoverheid hecht waarde aan de mening van de samenleving. Daarom vragen ministeries het OFL regelmatig om een vraag voor te leggen over wet- en regelgeving die gaat over of impact heeft op de fysieke leefomgeving.

Als deelnemer van het OFL gaat u in gesprek over dit beleid en werkt u samen met andere personen en partijen die actief zijn in het relevante domein. Het resultaat is een adviesrapport met inzichten en aanbevelingen dat de betrokken OFL-voorzitter overhandigt aan de bewindspersonen die het aangaat. Bekijk het overzicht van actuele onderwerpen in de lijst links op deze pagina en klik op een onderwerp voor meer informatie.

Vaste onafhankelijke voorzitters

Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters onpartijdig alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de discussie. De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Wobine Buijs-Glaudemans
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Job Cohen
  • Marleen Stikker
  • Jacques Wallage

Lees hier meer informatie over de voorzitters. Door de neutrale setting hebben alle deelnemers een gelijkwaardige positie. Perspectieven, emoties, belangen en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden.

Secretariaat

Het OFL beschikt over een eigen secretariaat. De secretarissen zijn de schakel tussen de rijksoverheid en de samenleving. Ze kennen de inhoud van het rijksbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving en zijn op de hoogte van de behoeften die leven in het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de deelnemers van het OFL en kunnen ze actief meedenken over een optimale overlegaanpak.

Wilt u deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de activiteiten van één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de secretaris en vraag naar de mogelijkheden. Bij ieder onderwerp vindt u in de rechterkolom de contactgegevens van de verantwoordelijke secretaris. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons contactformulier.

Het is vervolgens afhankelijk van het onderwerp hoe u hierin kunt participeren. Dit kan bijvoorbeeld een overleg zijn op locatie, maar ook een brainstormsessie of een digitale discussieronde via deze website. Ook zijn er besloten bijeenkomsten waarvoor de secretaris de deelnemers uitnodigt.

Account website

Voordat u kunt deelnemen aan activiteiten heeft u een account nodig voor deze website. Lees meer over de voordelen van deelnemen aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings