Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en bundelen. Het zal voor u makkelijker worden om een ruimtelijk projecten te starten. Denk aan woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. De deelnemers van het OFL dachten mee over de inhoud van de wet én de soepele invoering ervan.

Informatie over de ontwikkeling van de Omgevingswet?

Het interdepartementale programma Eenvoudig Beter werkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van de Omgevingswet. De Omgevingswet is het fundament van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht De Omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. De uitwerking daarvan in onder andere algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), aanvullingswetten en ministeriële regelingen krijgt nu vorm.

Op de website van Eenvoudig Beter vindt u de recente informatie over de ontwikkeling van de wet- en regelgeving. Ook leest u aankondigingen van participatiemogelijkheden zoals openbare internetconsultaties.

> Ga naar de website van Eenvoudig Beter over de Omgevingswet (let op: deze link opent in een nieuw venster)

Betrokken raken bij de implementatie van de Omgevingswet?

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Samen bieden zij ondersteuning bij het leren werken met de wet. Denk aan ondersteuningsregelingen, pilots en een basisgids die materiaal biedt voor trainingen en presentaties over de Omgevingswet.

Op de website over de implementatie van de Omgevingswet vindt u meer informatie over de vormen van ondersteuning die het programma biedt en de manieren waarop u hierin kunt participeren.

> Ga naar de website over de implementatie van de Omgevingswet  (let op: deze link opent in een nieuw venster)

Wat doet het OFL voor de Omgevingswet?

Er vinden nu geen activiteiten plaats vanuit het OFL voor de ontwikkeling van de Omgevingswet of het implementatietraject.

Het OFL heeft op dit moment twee rollen:

1. Het OFL fungeert als antenne voor de ontwikkeling van de Omgevingswet en de implementatie daarvan. Signalen vanuit OFL-deelnemers tijdens bijeenkomsten van het OFL geven wij door aan de personen die aan de Omgevingswet of de implementatie werken.

2. Het OFL informeert OFL-deelnemers over openbare internetconsultaties voor inhoudelijke onderdelen van de Omgevingswet. Afgeronde internetconsultaties van de Omgevingswet zijn terug te vinden op internetconsultatie.nl.

Wat deed het OFL eerder voor de Omgevingswet?

Via het OFL hebben deelnemers in eerdere jaren bijgedragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Onder andere via:

  • 2016: Startbijeenkomsten over de implementatie van de Omgevingswet. Het doel was behoeften van uw behoeften  te inventariseren;
  • 2015: Pre-consultatie AMvB’s Omgevingswet inclusief leeswijzerbijeenkomst;
  • 2012 t/m 2013: OFL-overleggen over de inhoudelijke uitwerking van de Omgevingswet.

Op de hoogte blijven?

Regelmatig verschijnt de nieuwbrief ‘Oog op de Omgevingswet’, die dieper ingaat op de de ontwikkeling van de Omgevingswet en het implementatietraject. Zo blijft u op de hoogte.

> Direct aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Oog op de Omgevingswet’

 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"94082"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Ga direct naar de documentenpagina over de ontwikkeling van de Omgevingswet

> Ga direct naar de documentenpagina over de implementatie van de Omgevingswet

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl