Windenergie op Zee

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 zestien procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Daarvoor zijn verschillende duurzame energiebronnen nodig. Ook windenergie op zee levert een bijdrage aan deze doelstelling.

Meedenken over windenergie

In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) dachten de leden mee over windenergie op zee. De uitkomsten van het overleg zijn in een advies aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ). Zij konden dit advies gebruiken voor verdere beleidsvorming.

Tijdens het laatste overleg over windenergie op zee op 19 mei 2015 gaven de leden een reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aanvulling gebied Hollandse Kust en het Concept-ontwerpkavelbesluit Borssele II. Daarvoor zijn de leden van het OFL driemaal eerder benaderd om samen met de ministeries van IenM en EZ over windenergie op zee te spreken. Onderwerpen van gesprek waren:

  • Het wetsvoorstel windenergie op zee;
  • Windenergie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone;
  • Windenergie op zee en duurzame energieontwikkeling in algemene zin.

Rijksstructuurvisie windenergie op zee

De Rijksstructuurvisie windenergie op zee is op 9 oktober 2014 vastgesteld. Deze Rijksstructuurvisie gaf aan waar voor de ‘Hollandse kust’ en ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ de ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee mogelijk is. Er werd gewerkt aan een aanvulling voor de Hollandse kust. De ministers van IenM en EZ hadden het voornemen een strook toe te voegen aan twee eerder aangewezen windenergiegebieden op ruim 22 km uit de kust (12 Nautische Mijl). Door toevoeging van de strook zouden de windmolens op minimaal 18,5 km uit de kust (10 Nautische Mijl) komen.

> Lees meer over Windenergie op zee op het Platform Participatie

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten
> Bekijk de agenda en relevante bijeenkomsten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen