Circulaire Economie

Het gangbare lineaire model van onze economie ’take-make-use-waste' was sterk aan vervanging toe, omdat dit anders in de komende decennia zou leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Het behoud en de versterking van het natuurlijke ecosysteem (bodem, water en lucht) waren noodzakelijk voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat antwoord gaf op deze urgentie is de circulaire economie.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten, componenten en grondstoffen volledig herbruikbaar zijn en waarin natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Het is de basis voor betere vraag-aanbodverhoudingen van grondstoffen in de toekomst. De circulaire economie sluit ketens en maakt optimaal gebruik van grondstoffen en reststromen door producten en processen circulair te ontwerpen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en de omslag te maken van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering, een proces dat het maximale uit elke grondstof haalt.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen