Autobanden

 

Rijden op de beste autobanden is veiliger, zuiniger en stiller. Daarom wilde het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het percentage motorvoertuigen op de beste banden verhogen. IenM werkte daarvoor samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rijden op de beste banden

In 2014 hebben TNO en M+P Raadgevende Ingenieurs in opdracht van het ministerie van IenM uitgerekend wat het rijden op de best mogelijke autobanden oplevert. De totale gemonetariseerde baten aan verbeterde veiligheid, verminderd brandstofverbruik en minder geluidshinder bedroegen bijna 1 miljard euro per jaar.

Dit zogenoemde Triple A onderzoek is in 2016 herhaald en op 28 september 2016 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. De uitkomst van dit onderzoek leidde tot de campagne Kies de Beste Band.

Kies de Beste Band

Samen met een aantal andere partners startte het ministerie van Infrastructuur en Milieu een publiekscampagne die consumenten en retailorganisaties hielp bij het kiezen van de best mogelijke autoband.

Bekijk de website van de campagne 'Kies de Beste Band'

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen