Spoorregelgeving

De huidige Spoorwegwet is in 2005 in werking getreden en in 2008 geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie werd de wet- en regelgeving op het gebied van spoor op diverse punten verder uitgewerkt of verbeterd.

Meedenken over het verbeteren van wet- en regelgeving

In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zijn leden regelmatig geconsulteerd over nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van spoor. De uitkomsten van recente consultaties zijn aangeboden aan de staatssecretaris en de betrokken directeur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij gebruikten deze adviezen voor verdere beleidsvorming.

Lopende internetconsultaties

Naast het OFL zijn burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook op andere manieren geconsulteerd over nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving in Nederland, bijvoorbeeld via de website www.internetconsultatie.nl. Deze consultaties zijn voor iedereen toegankelijk.

Afgeronde internetconsultaties

  • Ontwerpregeling bijzondere spoorwegen: november 2015

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen