Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

Het OFL heeft een consultatie begeleid over het Actieprogramma Klimaatadaptie Gebouwde OmgevingAanleiding voor deze OFL-consultatie was het verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het maatschappelijke perspectief en de gewenste betrokkenheid op te halen.

Toelichting consultatie

Het ministerie van BZK maakt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Actieprogramma Klimaatadaptie Gebouwde Omgeving. Hierin staat de opgave centraal dat naast klimaatmitigatie de gebouwde omgeving aangepast moet worden aan het toekomstige klimaat en de weerextremen die zich nu al voordoen. De consultatie heeft op 29 maart 2022 plaatsgevonden onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Vertegenwoordigers van 17 organisaties op het gebied van natuur & milieu, klimaatadaptatie, normalisatie, ontwerpen, bouwen wonen en kennisontwikkeling hebben deelgenomen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van IenW en het ministerie van LNV aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over:

  • ieders perspectief op het conceptactieprogramma;
  • verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij het actieprogramma.

Toelichting actieprogramma

Het Actieprogramma gaat over de opgave dat de gebouwde omgeving aangepast moet worden aan het toekomstige klimaat en de weerextremen die zich nu al voordoen (klimaatadaptatie). Met de gebouwde omgeving worden zowel de gebouwen zelf, als de omgeving waarin de gebouwen staan bedoeld. De opgave speelt op meerdere niveaus:

  • de aansluiting op het grotere watersysteem en de regionale groenstructuur;
  • de locatiekeuze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
  • de ruimtelijke inrichting van een gebied;
  • inrichting en beheer van de openbare ruimte;
  • de vormgeving en inrichting van de gebouwen.

Rapport consultatie

Op basis van de consultatie heeft het OFL een rapport opgesteld dat is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit rapport geeft de inzichten weer die in de consultatie zijn opgedaan. De inzichten gaan over de inhoud van het actieprogramma en over de verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij het actieprogramma. Het OFL zal met BZK in gesprek gaan over hoe het vervolgproces van betrokkenheid verder vormgegeven gaat worden. Het rapport is openbaar beschikbaar. 

> Bekijk het rapport 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.