Innovatielab Voor de oogst van morgen

Veel partijen zijn het erover eens dat een transitie van het landbouw- en voedselsysteem van belang is. Er bestaat nog verschil van inzicht over wat daarvoor nodig is. Partijen en overheden zoeken naar een passende rol. Met Voor de oogst van morgen bouwen initiatiefnemers OFL en Commonland aan een netwerk-in-actie waarbinnen boeren, ondernemers, bestuurders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bijeenkomen en samenwerken aan een duurzamere toekomst. 

Omdat het voedsel- en landbouwsysteem zeer complex is, vereist verandering een aanpak die de belangen van afzonderlijke organisaties en individuen overstijgt. Daarom is in 2018 het OFL, samen met NGO Commonland, Voor de oogst van morgen begonnen: een leiderschapsnetwerk voor transitie in actie. Een netwerk van veranderaars uit bedrijfsleven, overheden, banken, boerenbedrijven en maatschappelijke organisaties. Een netwerk waarin deelnemers samen durven dromen, denken en vooral doen. Waarin het hele systeem vertegenwoordigd is en waar concreet gebouwd wordt aan een evenwichtige transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.

De basis: leiderschapsontwikkeling, een netwerk-in-actie en praktische transitie-experimenten

Voor de oogst van morgen is gestart vanuit de overtuiging dat transitie begint bij individueel en collectief leiderschap, dat transitie gedragen wordt door samenwerking in een netwerk van actiegerichte veranderaars en dat transitie concreet vorm krijgt door actief samen te werken in gerichte experimenten. Voor de oogst van morgen is langs deze drie lijnen ontwikkeld.

Leiderschapsontwikkeling voor actieve veranderaars

In een beproefd leiderschapstraject verdiepen deelnemers zich in het landbouw- en voedselsysteem. Ze kijken door verschillende brillen en leren andere perspectieven te begrijpen en te integreren in hun eigen denken en handelen. Deelnemers reflecteren op hun eigen rol in de transitie. Ze krijgen systemische en procesmatige tools om individueel én collectief leiderschap te ontwikkelen en zo effectiever bij te dragen aan gewenste transitie. Van daaruit ontwikkelen deelnemers gerichte initiatieven. Het programma is gebaseerd op Theory U, zoals dat is ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology.

Actieve veranderaars in een actiegericht netwerk

Deelnemers uit de leiderschapstrajecten blijven onderling verbonden in een hecht en groeiend netwerk van veranderaars-in-actie. Een netwerk waar deelnemers nieuwe initiatieven starten, ingezette acties doorzetten, samen leren en elkaar inspireren. Deelnemers verdiepen hun inzichten door de uitwisseling van lessen en ervaringen. Transitie-experimenten kunnen daardoor steeds gerichter en effectiever worden ingezet. Zo ontstaat een actienetwerk voor systemische verandering van het landbouw- en voedselsysteem. Een actienetwerk voor de oogst van morgen en die van overmorgen.

Praktische transitie-experimenten voor regio’s, thema’s of ketens

Netwerkdeelnemers ontwikkelen samen gerichte transitie-experimenten om concreet impact te realiseren. In deze experimenten wordt ‘het hele systeem’ betrokken. Met de juiste mensen aan tafel, de juiste tools en hechte relaties, vergroten de deelnemers hun slagkracht. De deelnemers leggen nieuwe verbanden, ontwikkelen praktische ideeën en oplossingen die ze testen en doorontwikkelen in hun regio, organisatie of keten. Leidend daarbij is de evenwichtige waardecreatie op inspiratie, ecologie, gemeenschap en financieel rendement; de zogenaamde 4 Returns©.  We geven experimenten inhoudelijke en procesmatige ondersteuning en bieden een platform voor financiering en impact.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.