Eerste bijeenkomst Binnenvaart van start gegaan

31-01-2024
636 keer bekeken

Op 31 januari 2024 trapt OFL-voorzitter Jeroen de Haas samen met DG Luchtvaart en Maritieme Zaken de eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel af.

Vandaag vindt het eerste overleg van de nieuw opgerichte Binnenvaarttafel plaats. OFL-voorzitter Jeroen de Haas markeerde dat moment samen met Ruth Clabbers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van IenW. De tafel gaat aan de slag met de route naar een toekomstbestendige binnenvaart, in samenwerking en samenhang met de hele logistieke keten.

Jeroen de Haas: “De binnenvaartsector heeft goud in handen. Er zit economisch veel potentie in vervoer over water, omdat de weg en het spoor vol raken. De expertise van de Binnenvaarttafel is belangrijk om het lange termijn beleid voor de binnenvaart goed aan te laten sluiten op de praktijk en de behoeften van de gebruikers.”

Brede vertegenwoordiging

Aan de Binnenvaarttafel zit een brede vertegenwoordiging van de binnenvaartsector. Aanleiding voor het verzoek aan het OFL was dat tijdens het opstellen van Binnenvaartvisie en de Actieagenda toekomst binnenvaart steeds duidelijker werd dat voor het realiseren van een toekomstbestendige binnenvaart intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig is.

Ruth Clabbers: De kracht van deze tafel is de samenstelling ervan. Vele publiek-privaat dwarsverbanden. En precies daarin zit de meerwaarde. De binnenvaart van de toekomst staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een logistiek systeem. Dat kan heel mooi worden. Maar daar is wel heel goede samenwerking voor nodig. Een Binnenvaarttafel dus.

De voorzitter heeft de deelnemers in deze bijeenkomst benoemd als formeel lid van de Binnenvaarttafel. De volgende organisaties nemen deel:

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)

Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

Evofenedex

Vereniging van Waterbouwers

Netherlands Maritime Technology

Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ)

Waterrecreatie Nederland

VITO

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Ministerie van EZK

Ministerie van IenW

Rijkswaterstaat

Innovatieve marktpartijen (een vertegenwoordiger)

> Meer informatie over de Binnenvaarttafel

> Meer informatie over de Actieagenda toekomst binnenvaart

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen