{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234113"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Agenda Natuurinclusief

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt het OFL bij het opbouwen van de Agenda Natuurinclusief. De inzet is erop gericht een fundament te leggen voor de uitvoering van een cocreatief proces. Dit doet het OFL door een brede groep stakeholders te betrekken. 

Wat is de Agenda Natuurinclusief?

De missie die in dit programma besloten ligt en waar de agenda dus uitdrukking aan moet geven, is: biodiversiteit moet als vanzelf verweven worden in alle maatschappelijke sectoren en in ons denken en doen als samenleving. De acties en ontwikkelingen die in de agenda komen, moeten het verschil maken en zorgen dat we:

  • Natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan.
  • Natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten.
  • Natuur standaard onderdeel laten zijn van de keuzes die we maken.

Ten slotte moet de agenda het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet maken: wat is nodig om daar te komen?

Meer informatie over de agenda natuurinclusief, kunt u lezen op www.agendanatuurinclusief.nl

Rol van het OFL

De reden dat LNV het OFL een verzoek heeft gedaan te ondersteunen bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief, is dat zij bij het opstellen van de agenda zoveel mogelijk partijen willen betrekken uit alle lagen van de samenleving. 
Het OFL begeleidt dit proces waarin eerst ruimte gecreëerd wordt voor een duurzame samenwerking met een brede groep stakeholders. Zo kunnen stakeholders elkaar ontmoeten in een sfeer van samenwerken en cocreëren, om zicht te krijgen op de weg naar een natuurinclusieve toekomst.

Het OFL heeft een route uitgestippeld naar de presentatie van de Agenda Natuurinclusief op de Natuurtop in juni 2022. Deze route loopt via een reeks gesprekken, een diner pensant en een Future Search die heeft plaatsgevonden op 11, 12 en 13 april. Tijdens dit dynamische planningsproces is een grote groep belanghebbenden 2,5 dag bij elkaar gekomen om in een constructieve dialoog een gedeeld toekomstbeeld over een natuurinclusief Nederland in 2050 te formuleren. Op basis daarvan worden afspraken over samenwerken en acties tot 2030 opgesteld.

Video van OFL-voorzitter Johan van de Gronden over de future search.

Uitkomst

Naast het begeleiden van het proces om te komen tot de Agenda Natuurinclusief, publiceert het OFL een rapport dat de inzichten van dit proces en de randvoorwaarden van cocreatie die daaruit volgen, beschrijft.

Bekijk hier het eindrapport 'Samenwerken aan de Agenda Natuurinclusief'.

Betrokken partijen

Het OFL werkt in dit proces nauw samen met het kernteam Agenda Natuurinclusief. De volgende stakeholders zijn op dit moment vertegenwoordigd in het kernteam:

  • LNV
  • IPO Bureau
  • Landschappen NL
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Websitearchief

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.