Agenda Natuurinclusief

Eind 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verzoek gedaan aan het OFL te ondersteunen bij het opbouwen van de Agenda Natuurinclusief. De inzet is erop gericht een fundament te leggen voor de uitvoering van een co-creatief proces. Dit doet het OFL door een brede groep stakeholders te betrekken. Aan het einde van dit proces brengt het OFL advies uit aan het programma Agenda Natuurinclusief en aan de minister van LNV over de verdere vormgeving van dit co-creatieve proces.

Wat is de Agenda Natuurinclusief?

De missie die in dit programma besloten ligt en waar de agenda dus uitdrukking aan moet geven, is: biodiversiteit moet als vanzelf verweven worden in alle maatschappelijke sectoren en in ons denken en doen als samenleving. De acties en ontwikkelingen die in de agenda komen, moeten het verschil maken en zorgen dat we:

  • Natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan.
  • Natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten.
  • Natuur standaard onderdeel laten zijn van de keuzes die we maken.

Ten slotte moet de agenda het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet maken: wat is nodig om daar te komen?

Rol van het OFL

De reden dat LNV het OFL een verzoek heeft gedaan te ondersteunen bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief, is dat zij bij het opstellen van de agenda zoveel mogelijk partijen willen betrekken uit alle lagen van de samenleving.

Het OFL begeleidt dit proces waarin eerst ruimte gecreëerd wordt voor een duurzame samenwerking met een brede groep stakeholders. Zo kunnen stakeholders elkaar ontmoeten in een sfeer van samenwerken en co-creëren, om zicht te krijgen op de weg naar een natuurinclusieve toekomst.

Het is de bedoeling dat in een looptijd van juni 2021 tot en met februari 2022 bouwstenen ontstaan voor de Agenda Natuurinclusief door het kernteam Agenda Natuurinclusief en de zogenaamde domeingroepen intensief te betrekken. Dit zijn werkgroepen die gaan over de verschillende domeinen van natuurinclusiviteit. Welke dat zijn, kunt u lezen op www.agendanatuurinclusief.nl

Uitkomst

Naast het uitbrengen van een advies aan het kernteam en de stuurgroep van de Agenda Natuurinclusief en de minister van LNV, publiceert het OFL ook een rapport dat de inzichten van dit proces en de randvoorwaarden van co-creatie die daaruit volgen, beschrijft.

Betrokken partijen

Het OFL werkt in dit proces nauw samen met het kernteam Agenda Natuurinclusief. De volgende stakeholders zijn op dit moment vertegenwoordigd in het kernteam:

LNV

Provincie Overijssel

 

IPO Bureau

Natuurmonumenten

 

Provincie Fryslân 

Landschappen NL

 

Provincie Flevoland  

Staatsbosbeheer

 

Provincie Zuid-Holland

 

 

* De genoemde provincies zijn betrokkenen vanuit het IPO.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.