Aardgasvrije wijken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil de overheid vanaf 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Het OFL is door het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gevraagd te onderzoeken hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Dit doet het OFL samen met betrokkenen bij het vraagstuk. Het project heeft enerzijds als doel om inhoudelijk onderzoek te doen naar de hoofdvraag: In welke omstandigheden is welk type participatie het meest effectief in het aardgasvrij maken van wijken? Anderzijds wil het leefwereld en formele wereld bij elkaar brengen en adviseren over hoe zij elkaar kunnen versterken om aardgasvrij wonen te realiseren.

Onafhankelijke rol

Het OFL werkt vanuit een onafhankelijke rol en richt haar aanpak op de volgende pijlers:

Betrekken van het speelveld

Het OFL betrekt sinds de start in 2019 een zo breed mogelijk speelveld om nieuwe inzichten op te doen, kennis en inzichten te delen en te verspreiden en signalen, adviezen en onderzoeksresultaten te toetsen. Hiervoor heeft het OFL een begeleidingsgroep bij elkaar gebracht waar we nauw mee samenwerken. Dit is een brede groep van ervaringsdeskundigen vanuit samenleving en overheden die relevante onderwerpen vanuit het perspectief van bewoners bekijken.

Ga naar de digitale ruimte van de begeleidingsgroep

Signaleren van nieuwe inzichten

Het OFL organiseert open samenwerkings- en onderzoeksvormen om inzichten op te doen over het aardgasvrij maken van wijken. Met omgevingswandelingen wordt de interactie tussen de formele wereld en de leefwereld gezocht en komt er ruimte voor nieuwe ideeën. We gaan in wijken in gesprek met alle betrokkenen, zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie maar vooral met de wijkbewoners zelf. Op deze manier proberen we te achterhalen wat bewoners zelf belangrijk vinden.

Meer informatie over de omgevingswandelingen

OFL-publicaties/signalen

Met de open onderzoeksvormen zoals de omgevingswandelingen, de nuttige input van de begeleidingsgroep en de verdiepende gesprekken met ervaringsdeskundigen vangt het OFL nieuwe inzichten, signalen en trends op. Het OFL analyseert deze signalen, werkt ze uit en geeft deze door aan het speelveld en aan het PAW.

Ga naar de OFL-publicaties/signalen


Twitter

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterQuery":"PAWaardgasvrij","listIcon":"icon-twitter","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":false,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.