{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"227169"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Aardgasvrije wijken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil de overheid vanaf 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Het OFL is door het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gevraagd te onderzoeken hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Dit doet het OFL samen met betrokkenen bij het vraagstuk. Het project heeft enerzijds als doel  inhoudelijk onderzoek te doen naar de hoofdvraag: In welke omstandigheden is welk type participatie het meest effectief in het aardgasvrij maken van wijken? Anderzijds wil het leefwereld en formele wereld bij elkaar brengen en adviseren over hoe zij elkaar kunnen versterken om aardgasvrij wonen te realiseren.

Onafhankelijke rol

Het OFL werkt vanuit een onafhankelijke rol en richt haar aanpak op de volgende pijlers:

Nieuwe kijk op participatie

Er is nog geen gedeeld begrip van wat participatie betekent in de context van aardgasvrije wijken. Veelgebruikte participatieladders geven onvoldoende ruimte aan de diversiteit van de leefwereld en formele wereld bij het aardgasvrij maken van wijken. Op basis van bovenstaande inzichten heeft het OFL een nieuwe kijk op participatie voor het aardgasvrij maken van wijken ontwikkeld. Een kijk waarbij bewonersinitiatieven een duidelijke plek krijgen naast het overheidsinitiatief. En waar participatie gericht is op empowerment: de mate waarin betrokkenen mee willen en kunnen doen. Dat bepaalt uiteindelijk of participatie slaagt. Verder onderzoekt OFL sociale structuren. Sociale structuren lopen over wijkgrenzen heen. Het OFL onderzoekt of het verspreiden van bewustwording en initiatieven goed kan verlopen via deze sociale structuren en of deze strategie beter is dan het planmatig opschalen door de overheid als planner van wijk naar wijk.

Ga naar de digitale omgeving met nieuwe kijk op participatie

Signalen en inzichten

Het OFL betrekt sinds de start in 2019 een zo breed mogelijk speelveld om nieuwe inzichten op te doen, kennis en inzichten te delen en te verspreiden en signalen, adviezen en onderzoeksresultaten te toetsen. Hiervoor heeft het OFL een begeleidingsgroep bij elkaar gebracht waarmee het OFL nauw samenwerkt. Dit is een brede groep van ervaringsdeskundigen vanuit samenleving en overheden, die relevante onderwerpen vanuit het perspectief van bewoners bekijken. Het OFL organiseert daarnaast open samenwerkings- en onderzoeksvormen om inzichten op te doen over het aardgasvrij maken van wijken. Bijvoorbeeld omgevingswandelingen waarbij het OFL probeert te achterhalen wat bewoners zelf belangrijk vinden.

Ga naar de digitale omgeving met signalen en inzichten

Praktijkverhalen leef- en formele wereld

Onder de leefwereld verstaat het OFL de wereld waarin wij allemaal leven, onze directe leefomgeving en alledaagse ervaringen. De formele wereld is de wereld van de overheid en professionele instellingen, waarin wetten, regels en procedures belangrijk zijn. Het OFL onderzoekt aan de hand van praktijkverhalen - vaak uitgevoerd in samenwerking met andere onderzoekers en praktijkprofessionals – de interactie tussen de leef- en formele wereld. Via dit gezamenlijk onderzoek streeft het OFL ernaar om de werelden dichter bij elkaar te brengen.

Ga naar de digitale omgeving met praktijkverhalen

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.